Ochrona środowiska

pozwolenia ochrona środowiska

Wszelkie kwestie zawiązane z ochroną środowiska szczegółowo reguluje ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., w tym warunki wycinki drzew i krzewów znajdujących się w obrębie działki, będącej naszą własnością.

Aby nie narazić się na karę finansową, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z wycinką drzew na swojej posesji, należy sprawdzić, jak dana sytuacja wygląda od strony formalnej. W niektórych przypadkach możemy usunąć drzewo lub krzew bez dokonywania jakichkolwiek formalności, w innych konieczne jest powiadomienie o takim zamiarze Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Burmistrza, bądź Wójta lub uzyskanie pozwolenia na wycinkę.

Informacje zebrane w tym dziale pozwolą użytkownikom naszego portalu w kilka chwil ustalić, czy powinni złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, do kogo należy go skierować, jak prawidłowo go wypełnić i jakie dokumenty do niego dołączyć. Nasi eksperci przedstawili tu także przebieg całego postępowania administracyjnego i terminy, w jakich można dokonać wycinki oraz możliwą drogę odwołania w sytuacji, gdy wydana decyzja nie jest dla nas zadowalająca. Dzięki szczegółowemu omówieniu tematu nie zaskoczą Cię także opłaty, których uiszczenie jest konieczne w niektórych przypadkach.

Pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów