Pozwolenie na staw

pozwolenie na staw

Pozwolenie na staw wydaje się w formie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego.

W zależności od wielkości zamierzonego do wykonania stawu oraz sposobu jego napełniania wodą pozwolenie na staw należy zdobyć poprzez zgodę wodnoprawną.

Najczęstszym projektowanym stawem jest staw kopany ziemny napełniany wodami wyłącznie opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi. Projektując taki staw o powierzchni nie przekraczającej 1000 m2 i głębokości nie przekraczającej 3 m to zamiar wykonania tego stawu musimy zgłosić w formie zgłoszenia wodnoprawnego do Nadzoru Wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest właściwy Kierownik Nadzoru Wodnego Wód Polskich.

Jeżeli natomiast projektowany przez nas staw przekracza powierzchnię 1000 m2 lub będzie on zasilany wodą powierzchniową z rzeki lub cieku, lub woda ze stawu będzie odprowadzana do rzeki lub cieku to na tak projektowany staw musimy zdobyć pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie wodnoprawne najczęściej wydawane jest przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich lub w niektórych przypadkach przez Dyrektora RZGW.

Reasumując:

Jeżeli staw będzie do 1000 m2 i będzie on zasilany wodami wyłącznie opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi i nie przekroczy głębokości 3 m to musimy wykonać zgłoszenie wodnoprawne. Jeżeli natomiast staw będzie większy niż 1000 m2 bądź też głębszy niż 3 m, lub zasilany będzie wodą powierzchniową z rzeki to na taki staw musimy zdobyć pozwolenie wodnoprawne.

Wniosek na zgłoszenie wodnoprawne można pobrać ze strony: wniosek

Powyższy opis na zdobycie pozwolenia na staw jest wielce skrócony, o tym jak zdobyć odpowiednie pozwolenie na staw można przeczytać tutaj:

Zgłoszenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.