Wznowienie pozwolenia na budowę

Wznowienie pozwolenia na budowę jest procesem, który może być konieczny w wielu sytuacjach związanych z realizacją projektów budowlanych. Jest to procedura, która pozwala na kontynuację prac budowlanych po ich czasowym zawieszeniu lub po wygaśnięciu pierwotnego pozwolenia na budowę. W niniejszym artykule omówimy, jakie kroki należy podjąć w celu uzyskania odnowienia pozwolenia na budowę oraz jakie dokumenty mogą być wymagane przez odpowiednie organy administracyjne.

Procedura wznowienia pozwolenia na budowę

Aby uzyskać wznowienie pozwolenia na budowę, należy najpierw zgłosić się do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy, który wydał pierwotne pozwolenie. Następnie należy złożyć stosowny wniosek, w którym należy zawrzeć informacje dotyczące projektu budowlanego oraz uzasadnienie potrzeby wznowienia pozwolenia.

Wniosek o wznowienie pozwolenia na budowę

Wniosek o wznowienie pozwolenia na budowę powinien zawierać następujące informacje:

 • Dane identyfikacyjne wnioskodawcy oraz informacje kontaktowe.
 • Numer oraz data wydania pierwotnego pozwolenia na budowę.
 • Opis projektu budowlanego.
 • Uzasadnienie potrzeby wznowienia pozwolenia.
 • Ewentualne zmiany w projekcie w stosunku do pierwotnego pozwolenia.
 • Załączniki, takie jak aktualne mapy, plany budynku, itp.

Dokumenty wymagane do wznowienia pozwolenia

Podczas składania wniosku o wznowienie pozwolenia na budowę, mogą być wymagane różne dokumenty. W zależności od konkretnego przypadku mogą to być między innymi:

 • Kopia pierwotnego pozwolenia na budowę.
 • Aktualne plany architektoniczne.
 • Opinia projektanta budowy.
 • Zmienione warunki techniczne lub urbanistyczne.
 • Potwierdzenie opłacenia ewentualnych należności.

Koszty wznowienia pozwolenia na budowę

Koszty związane z wznowieniem pozwolenia na budowę mogą być różne i zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja inwestycji, wielkość projektu, czy ewentualne zmiany w projekcie. Należy jednak pamiętać, że zazwyczaj proces ten wiąże się z koniecznością opłacenia odpowiednich opłat administracyjnych oraz ewentualnych kosztów związanych z aktualizacją dokumentacji.

Zakończenie procesu wznowienia pozwolenia na budowę

Po złożeniu wniosku oraz wymaganych dokumentów, organ administracji publicznej przystępuje do analizy i oceny prośby o wznowienie pozwolenia na budowę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zostaje wydane nowe pozwolenie na budowę, które upoważnia do kontynuacji prac budowlanych zgodnie z zaakceptowanym projektem. Warto pamiętać, że w przypadku odmowy wznowienia pozwolenia istnieje możliwość odwołania się od decyzji organu administracyjnego.

Najczęściej zadawane pytania

W przypadku procedury wznowienia pozwolenia na budowę pojawiają się pewne często zadawane pytania. Oto odpowiedzi na nie:

Pytanie Odpowiedź
Czy można złożyć wniosek o wznowienie pozwolenia na budowę online? Tak, w niektórych urzędach istnieje możliwość składania wniosków online, jednakże procedury mogą się różnić w zależności od lokalizacji.
Czy konieczne jest przedstawienie wszystkich zmian w projekcie budowlanym podczas składania wniosku o wznowienie pozwolenia? Tak, należy dokładnie opisać wszystkie zmiany w projekcie w stosunku do pierwotnego pozwolenia, aby uniknąć ewentualnych komplikacji.
Jak długo trwa proces rozpatrywania wniosku o wznowienie pozwolenia na budowę? Czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku może się różnić w zależności od obciążenia urzędu oraz złożoności sprawy, jednakże zazwyczaj wynosi kilka tygodni do kilku miesięcy.
Czy odmowa wznowienia pozwolenia na budowę kończy proces? Nie, istnieje możliwość odwołania się od decyzji organu administracyjnego w przypadku odmowy wznowienia pozwolenia.
Photo of author

Marcin

Dodaj komentarz